Στη μάχη του κυπέλλου ο Θρύλος

Στη μάχη του κυπέλλου ο Θρύλος

Σε ποια φάση του θεσμού ξεκινάει ο Ολυμπιακός, πότε και πού θα γίνει ο τελικός.

Με βάση την προκήρυξη του κυπέλλου που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΠΟ Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Άρης και ΠΑΟΚ θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στο θεσμό από τη φάση των “16”. Στις 21/5 ο τελικός στο ΟΑΚΑ.

Οι μεγάλες αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι στην πρώτη φάση δε θα συμμετέχουν οι Κυπελλούχοι ΕΠΣ, αλλά θα μπουν στο Κύπελλο όλες οι ομάδες της Γ’ Εθνικής.

Αναλυτικά η προκήρυξη:

Δήλωση Συμμετοχής:

1.Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο. δήλωση Συμμετοχής για την αγωνιστική περίοδο 2021 – 2022 ως ακολούθως:

α) έως 30 Ιουλίου οι ομάδες της Γ΄ Εθνικής

β) έως 10 Αυγούστου οι ομάδες της Super League 2

γ) έως 20 Αυγούστου οι ομάδες της Super League

Η υποβολή των δηλώσεων στις ανωτέρω ημερομηνίες θα πραγματοποιείται έως και ώρα 14:00.

Στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης συμμετοχής από τις ομάδες της Super League και Super League 2 ,επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 39 παρ. 2 του Κ.Α.Π.

Στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης συμμετοχής από τις ομάδες της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας επιβάλλεται η ποινή των τριακοσίων (300) ευρώ.

Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται:

α) από το σχετικό παράβολο που καθορίσθηκε ως εξής:

Για τις ομάδες της Super League: 5.000 €

Για τις ομάδες της Super League 2: 3.000 €

Για τις ομάδες της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας : 300 €.

Πρόγραμμα και Ώρες αγώνων Οι αγώνες ορίζονται και διεξάγονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κληρώσεων. Η διεξαγωγή των αγώνων δύναται να πραγματοποιούνται κατά τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή. Οι ώρες έναρξης των αγώνων θα καθορίζονται από τη Διοργανώτρια. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων της κάθε Φάσης έχουν ως ακολούθως:

ΦΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1Η ΦΑΣΗ 29.08.2021 Συμμετοχή Ομάδων Γ΄ Εθνικής

2Η ΦΑΣΗ 12.09.2021

3Η ΦΑΣΗ 22.09.2021 Συμμετοχή ομάδων Super League 2

4Η ΦΑΣΗ 06.10.2021

5Η ΦΑΣΗ 26-27-28 /10.2021 Συμμετοχή των 10 ομάδων Super League

6Η ΦΑΣΗ 1Η Αγωνιστική 30/11 & 01 – 02/12.2021 Συμμετοχή των ομάδων ΑΕΚ-ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ

6Η ΦΑΣΗ 2Η Αγωνιστική 21-22-23 /12.2021

7Η ΦΑΣΗ 1Η Αγωνιστική 18-19-20 /01.2022

7Η ΦΑΣΗ 2Η Αγωνιστική 25-26-27/01.2022

8Η ΦΑΣΗ 1Η Αγωνιστική 08-09-10/02.2022

8Η ΦΑΣΗ 2Η Αγωνιστική 01-02-03/03.2022

ΤΕΛΙΚΟΣ 21.05.2022

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων από την 6η φάση και εντεύθεν δύναται να τροποποιηθούν λόγω διευκόλυνσης των ομάδων που συμμετέχουν στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Σύστημα διεξαγωγής αγώνων & Ημερομηνίες Κληρώσεων

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία οι Ομάδες που δικαιούνται συμμετοχή στο Κύπελλο Ελλάδος, δεν λάβουν μέρος ή προκύψει μικρότερος αριθμός ομάδων σε κατηγορία από τον προβλεπόμενο, η Ε.Π.Ο., διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανάλογα το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων.

Οι αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος εξελίσσονται και ολοκληρώνονται σε οκτώ (8) Φάσεις, μη συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής του Τελικού Αγώνα.

Οι συμμετέχουσες Π.Α.Ε./Ομάδες θα ενημερωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των κληρώσεων της κάθε Φάσης.

1η Φάση

Θα λάβουν μέρος οι ογδόντα δύο (82) Ομάδες της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας. Μετά από κλήρωση δεκατέσσερεις ομάδες (14) θα προκριθούν άνευ αγώνα στην επόμενη φάση και οι υπόλοιπες εξήντα οκτώ (68) αφού κατανεμηθούν σε ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια θα δημιουργήσουν τριάντα τέσσερα (34) ζευγάρια, από τα οποία μετά από μονούς αγώνες θα προκύψουν τριάντα τέσσερεις (34) νικήτριες Ομάδες.

Γηπεδούχος Ομάδα θα είναι αυτή που κληρώνεται πρώτη.

Σύνολο αγώνων :34

Προκρίνονται 34 ομάδες

Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία θα τροποποιηθεί αναλόγως με τον αριθμό των δηλώσεων συμμετοχής των ομάδων.

2η Φάση

Θα συμμετέχουν οι τριάντα τέσσερεις (34) νικήτριες ομάδες από την 1η Φάση και οι δεκατέσσερεις (14) ομάδες που προκρίθηκαν άνευ αγώνα. Σύνολο σαράντα οκτώ (48) ομάδες.

Οι σαράντα οκτώ (48 ) ομάδες θα κατανεμηθούν σε ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια.

Θα σχηματιστούν είκοσι τέσσερα (24) ζευγάρια, και θα προκύψουν είκοσι τέσσερεις (24) νικήτριες ομάδες μετά από μονούς αγώνες

Γηπεδούχος Ομάδα θα είναι αυτή που κληρώνεται πρώτη.

Σύνολο αγώνων:24

Προκρίνονται 24 ομάδες

3η Φάση

Θα συμμετέχουν οι είκοσι τέσσερεις (24) νικήτριες ομάδες της 2ης Φάσης και οι τριάντα δύο (32) ομάδες της Super League 2. Σύνολο ομάδων πενήντα έξι (56).

Μετά από κλήρωση δημιουργούνται είκοσι οκτώ (28) ζευγάρια και θα προκύψουν είκοσι οκτώ (28) νικήτριες ομάδες μετά από μονούς αγώνες.

Γηπεδούχος Ομάδα θα είναι αυτή που κληρώνεται πρώτη. Σε περίπτωση που κληρωθεί ομάδα της Super League 2 με ομάδα της Γ΄ Εθνικής τότε ο αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της ομάδας της Γ΄ Εθνικής

Σύνολο αγώνων 28

Προκρίνονται 28 ομάδες

4η Φάση

Συμμετέχουν οι είκοσι οκτώ (28) ομάδες που προκρίθηκαν από την 3η Φάση Μετά από κλήρωση δημιουργούνται δέκα τέσσερα (14) ζευγάρια. Οι αγώνες είναι μονοί.

Γηπεδούχος ομάδα είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη. Σε περίπτωση που κληρωθεί ομάδα της Super League 2 με ομάδα της Γ΄ Εθνικής τότε ο αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της ομάδας της Γ΄ Εθνικής .

Σύνολο αγώνων 14

Προκρίνονται 14 ομάδες

5η Φάση

Συμμετέχουν οι δέκα τέσσερις (14) νικήτριες ομάδες της 4ης Φάσης , και οι 10 ομάδες της Super League ( εξαιρούνται οι ομάδες ΑΕΚ – ΑΡΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ ).

Σύνολο είκοσι τέσσερις (24) ομάδες. Μετά από κλήρωση δημιουργούνται δώδεκα (12) ζευγάρια. Οι αγώνες είναι μονοί. Γηπεδούχος ομάδα είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη.

Σε περίπτωση που κληρωθεί ως γηπεδούχος ομάδα ανώτερης κατηγορίας τότε ο αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της ομάδας που ανήκει στην κατώτερη κατηγορία.

Σύνολο αγώνων 12

Προκρίνονται 12 ομάδες

Στην 1η,2η 3η,4η και 5η Φάση που οι αγώνες είναι μονοί εάν το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6α του Κ.Α.Π. (ημίωρη παράταση και πέναλτι)

6η Φάση

Συμμετέχουν οι δώδεκα νικήτριες (12) ομάδες που προκρίθηκαν από την 5η ΦΑΣΗ και οι τέσσερεις (4) ομάδες του πρωταθλήματος Super League (ΑΕΚ – ΑΡΗΣ –ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ ). Σύνολο δέκα έξι (16) ομάδες. Μετά από κλήρωση δημιουργούνται οκτώ (8) ζευγάρια.

Γηπεδούχος ομάδα είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη. Οι αγώνες είναι διπλοί

Σύνολο αγώνων 16

Προκρίνονται 8 ομάδες

Μετά από την κλήρωση των ομάδων που συμμετέχουν στην 6η Φάση θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη των ζευγαριών για την 7η Φάση (Προημιτελική) και 8η Φάση ( Ημιτελική ) καθώς και της τυπικά γηπεδούχου ομάδας του Τελικού.

Όλοι οι αγώνες είναι διπλοί.

Το σύστημα κλήρωσης των επόμενων φάσεων θα ανακοινωθεί με νέο έγγραφο της Επιτροπής Διοργανώσεων

Στην 6η, 7η και 8η Φάση που οι αγώνες είναι διπλοί, για την ανάδειξη του νικητή (υπέρ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ και στην περίπτωση που υπάρξουν δύο (2) όμοια αποτελέσματα, στον 2ο αγώνα ακολουθεί ημίωρη παράταση και αν πάλι δεν αναδειχθεί ο νικητής, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι.

Άρθρο 14 : Τελικός Αγώνας Κυπέλλου

Η ημερομηνία διεξαγωγής του Τελικού Αγώνα ορίζεται η 21/05/2022.

Ο τελικός αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο O.A.K.A.

Σας άρεσε;
Κάντε like & κοινοποίηση!

Σας άρεσε; Κοινοποιήστε το

Αφήστε μια απάντηση